Takk til

StudentLink vil gjerne rette en takk for all den støtten og gjestfriheten vi har blitt møtt med hos Gründergarasjen. Den døgnkontinuerlige tilgangen til arbeidsplasser og den ubegrensede tilgangen til gode råd og veiledninger har hjulpet oss i StudentLink godt på vei i startfasen. Vi vil også rette en takk til de andre gründerne i huset som har klart å skape en varm og hyggelig atmosfære. Derfor vil vi også anbefale flere motiverte og arbeidsomme gründere til å ta kontakt med Gründergarasjen.