Hva er «Trainee» ?

I et trainee blir en eller flere studenter midlertidig ansatt hos en aktør fra arbeidsmarkedet. I løpet av denne korte ansettelsesperioden blir studenten satt til å utføre relevante arbeidsoppgaver: Eksempelvis kan studenten bli satt til å jobbe med et prosjektarbeid. Studenten får dermed et innblikk i en vanlig arbeidsdag og en mulighet til å vise seg frem for en mulig arbeidsgiver. Vanligvis blir slike plasser tilbudt til studenter som har kommet et stykke ut i studieforløpet. For hva som kreves av studentene må ses i de konkrete utlysningene.

Dette klarer du!

Med vennligst hilsen,
StudentLink.

No products were found matching your selection.