Hva er «Manuduksjon»?

De forskjellige aktørene i arbeidsmarkedet tilbyr her studenter hjelp med den faglige delen av studiet. Normalt pleier denne hjelpen å bestå av en presentasjon av et bestemt tema og en mulighet til å stille spørsmål.

For å få best mulig utbytte av dette tilbudet anbefales det at studentene har forkunnskaper om det aktuelle teamet.

Lær noe nytt, eller repeter noe gammelt!

Med vennligst hilsen,

StudentLink.

Ingen produkter å finne.