Hva er «Manuduksjon»?

De forskjellige aktørene i arbeidsmarkedet tilbyr her studenter hjelp med den faglige delen av studiet. Normalt pleier denne hjelpen å bestå av en presentasjon av et bestemt tema og en mulighet til å stille spørsmål.

For å få best mulig utbytte av dette tilbudet anbefales det at studentene har forkunnskaper om det aktuelle teamet.

Lær noe nytt, eller repeter noe gammelt!

Med vennligst hilsen,

StudentLink.

No products were found matching your selection.