Hva er «Bedriftspresentasjon» ?

I en bedriftspresentasjon får studenter en mulighet til å se og høre hvordan arbeidsmarkedet er for den aktuelle studieretningen. Studentene får altså en mulighet til å komme i kontakt med forskjellige aktører i arbeidsmarkedet.

Vanligvis vil en bedriftspresentasjon bestå av en fremføring hvor aktøren (bedriften) presenterer hvordan arbeidsdagene er, hvilke arbeidsoppgaver som tilhører de forskjellige stillingene og hvordan en kan få bruk for den aktuelle studieretningen i arbeidslivet. Samt vil det også i slike presentasjoner ofte formidles hvorfor en arbeidsplass hos aktøren er attraktivt og hvorfor de ønsker din kompetanse.

Etter presentasjonen vil det ofte være en mulighet for å mingle med noen av de ansatte i bedriften eller med andre deltagere på arrangementet.

Avslutningsvis er det godt å nevne at slike presentasjoner ofte ikke krever eller forventer forberedelser på forhånd. Med andre ord vil din nysgjerrighet og ditt iver for å vite mer være mer enn tilstrekkelig.

Kos dere!

Med vennligst hilsen,
StudentLink.

No products were found matching your selection.