Thommessen

I Thommessen forstår vi våre klienter og deres utfordringer, slik at de når sine mål. Forretningsjus handler ikke om lover og regler alene. Det handler om å se et større bilde. Derfor er vi opptatt av mer enn juridisk kompetanse. Det innebærer å løfte blikket og forstå våre klienters utfordringer. De forretningsmessige, de samfunnsmessige, de politiske og de globale.  En slik forståelse krever samarbeid. Vi setter sammen team som utfyller hverandre og som jobber tett sammen med våre klienter. Sammen med dem får du mulighet til å sette deg inn i faglige problemstillinger som preger den verden vi lever i.  Å jobbe i Thommessen handler om å jobbe med landets ledende virksomheter og være med der utviklingen skjer, uansett hvor den skjer. Men å forstå hele bildet handler ikke bare om det som er rundt oss, men også det som er inni oss. Like viktig som å utvikle seg faglig er det å utvikle seg som menneske.  I Thommessen tror vi på læring, mestring og mening. For uansett hvor mye verden endrer seg så vil det alltid være nøkkelen til å forstå den.

E-post
student@thommessen.no
Hjemmeside
thommessen.no
Telefonnummer
23 11 11 58
Adresse
Haakon VIIs gate 10, Oslo