NFIR

Norsk forening for internasjonal rett er den norske avdelingen av International Law Association, og ble stiftet i 1925. Foreningens formål er etter vedtektene å “samle interesserte til drøftelse av spørsmål i den internasjonale rett, herunder folkerett og privatrett, og forøvrig å støtte arbeidet for å utvikle den internasjonale rett.”

Aktiviteten består først og fremst i å arrangere møter hvor aktuelle spørsmål innen internasjonal rett drøftes. Foreningen nominerer også norske medlemmer til den internasjonale foreningens ulike komiteer. Foreningen er åpen for alle interesserte, inkludert ansatte i forvaltningen, universitetsansatte, dommere og advokater.

Hjemmeside
www.nfir.no