Mino.Jur

Mino.Jur er en organisasjon ved Det juridiske fakultet. Målet for organisasjonen er å skape nettverk og kontakter blant minoriteter, samt bidra til faglig utvikling. Målet er å utvide studentenes forståelse for hvilke muligheter de har. Kompetansen hos minoriteter er ettertraktet i arbeidslivet, og vi ønsker å ha en organisert tilnærming til dette.

I samarbeid med advokatfirmaet Wiersholm ønsker Mino.Jur å legge til rette for et godt faglig og sosialt utbytte gjennom knytting av nettverk. Organisasjonen vil ha som mål å arrangere en rekke faglige og sosiale aktiviteter gjennom året.

E-post
minojur@gmail.com
Telefonnummer
404 52 940
Adresse
Karl Johans gt. 47, Olso