McKinsey & Company

McKinsey & Company arbeider med noen av Norges fremste virksomheter, både de store og veletablerte samt de nye vekstselskaper. Virksomheten preges til enhver tid av det som skjer i næringslivet. Vi er representert i de fleste bransjer, blant annet bank og finans, energi, media, telekommunikasjon, IT og konsumvarer. Våre prosjekter dreier seg blant annet om strategiske og driftsrelaterte endringer, og vi jobber også mye med fusjoner, organisasjon og markedsføring.

McKinsey har over 10000 konsulenter fordelt på over 100 kontorer i over 60 land. I Norden er vi omtrent 300 konsulenter, hvorav rundt 85 i Oslo.

Vi ansetter konsulenter med varierende bakgrunn og utdannelse fra universitet og høyskole. Både siviløkonomer, sivilingeniører, MBA-kandidater, cand.scienter og doktorgradkandidater jobber i dag ved McKinseys Oslo-kontor som konsulenter. De har studert ulike fagfelt fra økonomi og ingeniørfag til medisin, juss, farmasi og statsvitenskap, for å nevne noen.

Hjemmeside
mckinsey.com/norway/
Telefonnummer
22 86 25 00
Adresse
Olav Vs gate 5, Oslo